Twitter chỉ trả hơn 15$  và Nike đã trả 35$ cho logo của họ. Để thiết kế logo công ty hoàn hảo, bạn không phải tốn hàng tấn tiền. Tuy nhiên, bạn phải dành nhiều thời giansức lực để xem xét cẩn thận những gì bạn muốn logo của bạn để nói về bạn. Infographic này cho thấy một số biểu tượng nổi tiếng nhất thế giới nói về các công ty mà họ đại diện, và tại sao: