ho-so-nang-luc-montana-cs6-01

Về chúng tôi – Montana (Nâng tầm thương hiệu Việt)

ho-so-nang-luc-montana-cs6-02

Dịch vụ cung cấp từ Montana

ho-so-nang-luc-montana-cs6-03

Quy trình thiết kế tại Montana

ho-so-nang-luc-montana-cs6-04 ho-so-nang-luc-montana-cs6-05

Các mẫu thiết kế logo tiêu biểu

ho-so-nang-luc-montana-cs6-06 ho-so-nang-luc-montana-cs6-07 ho-so-nang-luc-montana-cs6-08 ho-so-nang-luc-montana-cs6-09

Hệ thống nhận diện thương hiệu tiêu biểu

ho-so-nang-luc-montana-cs6-10 ho-so-nang-luc-montana-cs6-11 ho-so-nang-luc-montana-cs6-12 ho-so-nang-luc-montana-cs6-13 ho-so-nang-luc-montana-cs6-14ho-so-nang-luc-montana-cs6-15 ho-so-nang-luc-montana-cs6-16 ho-so-nang-luc-montana-cs6-17ho-so-nang-luc-montana-cs6-18ho-so-nang-luc-montana-cs6-19 ho-so-nang-luc-montana-cs6-20 ho-so-nang-luc-montana-cs6-21ho-so-nang-luc-montana-cs6-22ho-so-nang-luc-montana-cs6-23 ho-so-nang-luc-montana-cs6-24 ho-so-nang-luc-montana-cs6-25 ho-so-nang-luc-montana-cs6-26 ho-so-nang-luc-montana-cs6-27 ho-so-nang-luc-montana-cs6-28